4

Wszystkim wesoło,

     
gdy czysto wokoło.

Wszystkim wesoło,
gdy czysto wokoło.

4_segregacja-01.png